L-karnityna a choroby miesni

Średnio aż 98% całkowitej zawartości l-karnityny w ludzkim organizmie znajduje się w mięśniach i mięśniu sercowym. Już na tej podstawie można przypuszczać, że odgrywa ona niebagatelną rolę w utrzymywaniu układu mięśniowego w normie. Mięśnie są bardzo wrażliwe na spadek poziomu l-karnityny i nawet już nieznaczne jej niedobory mogą osłabiać siłę mięśni.

Rzeczywiście l-karnityna wywiera na mięśnie działanie ochronne, a jednym z poważniejszych i najczęściej występujących skutków jej niedoboru jest zanik lub osłabienie mięśni szkieletowych, czyli miopatie oraz dystrofię.

Miopatie są to schorzenia mięśni o charakterze pierwotnym, co oznacza, że są one zależne od procesów chorobowych, zachodzących w samych mięśniach. Może objawiać się nie tylko osłabieniem siły mięśni, ale nawet ich zanikiem, czyli dystrofią mięśniową. Zanik ten może być początkowo wcale nie zauważony przez chorego, ponieważ może go maskować tkanka tłuszczowa. Symptomy miopatii mięśniowej to ból mięśni, ich szybka męczliwość, sztywność oraz dotkliwe, częste skurcze mięśni.

Niedobory l-karnityny mogą wywołać szereg dolegliwości o łagodniejszym przebiegu i mniej groźne niż miopatie. Jeżeli w mięśniach jest zbyt mało l-karnityny, zmniejsza się zdolność mięśni do powracania do swojej wyjściowej długości, co powoduje z kolei powstawanie przykurczy. Inną dolegliwością ze strony układu mięśniowego, na którą może wpłynąć niedobór l-karnityny, jest wydłużenie czasu skurczu i rozkurczu mięśni oraz obniżenie siły skurczu mięśni na skutek spadku liczby kurczących się włókien.
L-karnityna pomaga przede wszystkim mięśniom szkieletowym, które mają swój przyczep właśnie przy szkielecie. Mięśnie szkieletowe są zdolne do szybkich skurczów i rozkurczów, przez co umożliwiają nam poruszanie się i przemieszczanie.

Rozważając zagadnienie związku l-karnityny z mięśniami należy zauważyć, że wielu producentów suplementów diety z l-karnityną twierdzi, iż dostarcza ona do mięśni większe ilości tlenu, przez co następuje szybko rozrost masy mięśniowej. Naukowcy jednak nie potwierdzają tych rewelacji, ponieważ nie zostały one jeszcze potwierdzone badaniami klinicznymi, więc lepiej odchodzić do nich z dystansem.
Miopatie mięśni szkieletowych oraz ich dystrofia i szybka męczliwość to wskazanie lekarskie do stosowania l-karnityny, jednakże warto ją przyjmować również jeżeli nie cierpimy na żadne dolegliwości ze strony układu mięśniowego. Wynika to z faktu, że l-karnityna ma działanie zapobiegawcze, co oznacza, iż chroni mięśnie porzed uszkodzeniami i przedłuża ich wytrzymałość na zmęczenie.

Dodaj komentarz